Az autizmusról rengeteg új, fontos, tudományos értékű információ jelenik meg. Sajnos legnagyobb részük csak idegen nyelven.

Honlapunk látogatói számára itt lehetővé tesszük, hogy az általunk fontosnak, tudományos értékűnek ítélt legfrissebb cikkek közül azokat, amelyek laikusok számára is érthető nyelven íródtak, magyar fordításban elolvashassák.

Cikkfordításaink:

Első cikkünk nem a világhírű autista savantok (zsenik), hanem a „mindennapi” autisták többségében megkeresendő és        megtalálható erősségekkel kapcsolatos kutatásokkal foglalkozik, amelyek segíthetnek egy jobb élet kialakításában.

ERŐSSÉGEK AZ AUTIZMUSBAN (Írta: Rachel Newer, Megjelent: Spectrum 2021. május 12, Ford.: Farkas János)

Második cikkfordításunk szervesen kapcsolódik az elsőhöz. Ebben is egy szinte minden autistánál megtalálható jellegzetességről, a különleges érdeklődésekről van szó. Az új kutatások szerint ezek „patologizálása” helyett inkább az önjutalmazás, a fejlesztés és a tanítás eszközeiként kell rájuk tekintenünk.

A KÜLÖNLEGES ÉRDEKLŐDÉS ELŐNYEI AUTIZMUSBAN (Írta: Emily Laber-Warren, Megjelent: Spectrum, 2021. május 12, Ford.: Farkas János 

Harmadik cikkfordításunk egy eddig kevéssé kutatott, de annál fontosabb, előbb-utóbb mindenkit érintő  terület legújabb tudományos eredményeinek ismertetésével foglalkozik:

PUBERTÁS ÉS AUTIZMUS: EGY FELDERÍTETLEN TERÜLET (Spectrum szerkesztőségi cikk, Megjelent 2021. március 24, Ford.: Farkas János)

Negyedik cikkfordításunk az egyik leggyakoribb, és legzavaróbbnak tartott tünet, az ismétlődő viselkedések modern kutatásokon alapuló újfajta szemléletével foglalkozik:

AZ ISMÉTLŐDŐ VISELKEDÉSEK ÚJRAÉRTELMEZÉSE AZ AUTIZMUSBAN (Írta: Rachel Zamzow, Megjelent: Spectrum, 2019. november 25, Ford.:Farkas János) 

Ötödik cikkfordításunk az autizmus diagnózis során elkerülhetetlenül megkapott, esetleg egész életre kiható  címkékkel kapcsolatos új kutatásokról és az ezzel kapcsolatos szemléletváltásról szól:

MIVEL MÉRHETŐ EGY ÉLET? (Írta: Nicolette Zelladt, Megjelent: Spectrum, 2016.március 30. Ford.: Farkas János)

Hatodik cikkfordításunk témája: a pubertáskoron túljutott, huszonéves autisták nehézségeivel foglalkozó kutatások, illetve azok hiánya, és az új kezdeményezések:

HUSZONÉVESEK SZABADESÉSE(Írta: Deborah Rudacille, Megjelent: Spectrum 2017.márc.19. Ford.: Farkas János)

Hetedik cikkfordításunk témája: az autizmus álarca mögött rejtőzködő szorongás feltárásával és kezelésével kapcsolatos kutatások:

A SZORONGÁS VALÓDI ARCA AUTIZMUSBAN (Írta: Jessica Wright, Megjelent: Spectrum 2017. október 4, Ford.: Farkas János)

Nyolcadik cikkfordításunk témája: Hogy áll a tudomány az autizmus és az értelmi fogyatékosság diagnózisának szétválasztásával? 

AUTIZMUS ÉS/VAGY ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG: AZ ELMOSÓDÓ HATÁRVONAL  (Írta: Emily Sohn,  Megjelent: Spectrum, 2020. április 15.  Ford.: Farkas János)

Kilencedik cikkfordításunk témája: Mi okozza az autizmusban nagyon gyakori alvászavarokat, és mit tehetünk ellene? 

ÉBREN – ÉBEREN. Alvászavarok az autizmusban  (Írta: Ingfei Chen,  Megjelent: Spectrum 2015. oktőber 7.,   Ford.: Farkas János) 

Tizedik cikkfordításunk az autizmus és a poszttraumás stressz zavar (PTSD) közötti átfedésekkel foglalkozik, és felveti egy „autizmus specifikus PTSD” diagnózisának létjogosultságát, ami újfajta kezelési módokat eredményezhet.

AZ AUTIZMUS ÉS A TRAUMA METSZÉSPONTJÁBAN (Írta: Lauren Gravitz,  Megjelent: a Spectrum-ban, 2018.szeptember 26. Ford.: Farkas János) 

Tizenegyedik cikkfordításunk az autista  gyermekek genetikailag veszélyeztetettnek számító  „kistestvérének”  esetleg fennálló autizmusát  befolyásoló lehetőségekről szól igen korai beavatkozással.

HOGYAN ALAKÍTJÁK A MINDENNAPI INTERAKCIÓK AZ AUTIZMUST? (Írta: Nicholette Zeiladt  Megjelent: Spectrum 2015. március 25.   Ford.: Farkas János)  

Tizenkettedik cikkfordításunk két,  nagy gyakorisággal együttjáró, egymást sokszorosan átfedő  állapot, az autizmus és az obszesszív-kompulzív zavar (OCD) megkülönböztetésére vonatkozó kutatásokról szól.

ÁTFEDÉSEK KIBOGOZÁSA: AZ AUTIZMUS ÉS AZ OBSZESSZÍV-KOMPULZÍV ZAVAR (OCD) MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE  (Írta: Daisy Yuhasz,  Megjelent: Spectrum: 2019.febr.27, Ford.: Farkas János)

Tizenharmadik cikkfordításunk témája az autizmussal élő és a neurotipikus testvérek kapcsolatának dinamikájáról szóló új kutatások:

HOGYAN ALAKÍTJA AZ AUTIZMUS A TESTVÉRI KAPCSOLATOKAT?  (Írta: Emily Laber-Warren, Megjelent: Spectrum 2020. julius 22.,        Ford.: Farkas János)

Tizennegyedik cikkfordításunk témája az autizmussal gyakran együttjáró túlsúly és elhízás problematikája.

MÉRLEGEN AZ AUTIZMUS TÚLSÚLY PROBLÉMÁJA (Írta: Carrie Arnold, Megjelent: Spectrum 2018.január 24. Ford.: Farkas János)

Tizenötödik cikkfordításunk az autizmussal élő szülők tapasztalatairól szól, köztük számos pozitív tapasztalattal.

MEGLEPŐ POZITÍVUMOK AUTIZMUSSAL ÉLŐ SZÜLŐKNÉL (Írta: Sarah DeWeerdt, Megjelent: Spectrum 2017. május 16.,Ford. : Farkas János )

Tizenhatodik cikkfordításunk egy sokakat érintő problémáról, az autizmus és a depresszió összefüggéséről szól, melynek pontos feltárásával még adós a tudomány: 

AUTIZMUS ÉS DEPRESSZIÓ: MÉLY ÉRZELMI KAPCSOLATOK ( Írta: Cheryl Platzman Weinstock, Megjelent: Spectrum, 2019. július 31.     Ford.: Farkas János) 

Tizenhetedik cikkfordításunk arról szól, hogyan képesek  (főként a lányok és a nők) autizmusukat álcázni, és vajon érdemes-e ezt tenniük?

AZ ÁLCÁZOTT AUTIZMUS – ÉS ENNEK „KÖLTSÉGEI” (Írta: Francin Russo,  Megjelent: Spectrum 2018.febr.21, Ford.: Farkas János) 

Tizennyolcadik cikkfordításunk a sok szülőt kétségbeejtő regresszió (visszaesés) jelenségének gyökeresen új magyarázatával foglalkozik:

REGRESSZIÓ AZ AUTIZMUSBAN – ÚJRAGONDOLVA (Írta: David Dobbs, Megjelent: Spectrum 2017.aug.2., Ford: Farkas János)

Tizenkilencedik cikkfordításunk a kétféle autizmus felfogás hívei között dúló háborúról szól.

MÁSSÁG VAGY BETEGSÉG?  (Írta: ALISA OPAR  Megjelent: Spectrum, 2019.április 24. Ford.: Farkas János)

Huszadik cikkfordításunk az ABA terápia „kálváriáját” mutatja be képzési követelmények fellazulásának tükrében.

EGY TERÁPIA HANYATLÁSA (Írta: Emily Sohn, Megjelent: Spectrum 2020. október 28., Ford: Farkas János)

Huszonegyedik cikkfordításunk témája: mit mondhat a tudomány gyermekeink várható életútjáról?

AUTISTA GYERMEKEK JÖVŐJÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE ( Írta: Elisabeth Svoboda, Megjelent: Spectrum 2021. július 24. Ford.: Farkas János)

Huszonkettedik cikkfordításunk a családtagok enyhe érintettségével, az un. szélesebb spektrummal foglalkozó kutatásokról szól.

MIT TANULHATUNK AZ AUTIZMUSRÓL A „SZÉLESEBB SPEKTRUM” KUTATÁSOKBÓL? (Írta: Lydia Denworth, Megjelent: Spectrum 2019.május 15., Ford.: Farkas János)

Huszonharmadik cikkfordításunk az autizmus alacsony fájdalomérzékenységét megkérdőjelező kutatásokról szól.

AZ AUTIZMUS FÁJDALOM-MÍTOSZÁNAK LEBONTÁSA (Írta: Sarah Deweerdt, Megjelent: Spectrum 2015. május 21., Ford.: Farkas János)

Huszonnegyedik cikkfordításunk ismét egy széles körben elterjedt hiedelmet kérdőjelez meg a legújabb kutatások tükrében: az autizmussal élők nem tudnak és nem is akarnak barátkozni.

HOGYAN KÖTNEK BARÁTSÁGOKAT AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐK?  (Írta:  Lydia Denworth  Megjelent: Spectrum 2020.április 1. Ford.: Farkas János)

Huszonötödik cikkfordításunk olyan kérdéssel foglalkozik, amit minden érintett szülő azonnal feltesz, amint gyermeke diagnózist kapott.

„Kinőhető”-e az autizmus?  Írta: Siri Carpenter  Megjelent: Spectrum, 2015. szeptember 7. Fordította: Farkas János

Huszonhatodik cikkfordításunk az autizmus sajnálatosan örökzöld témájával, a bántalmazással  kapcsolatos új kutatásokkal és terápiákkal foglalkozik:

BÁNTALMAZÁS: ami tönkreteszi az autisták életét (Írta: Emily Sohn, Megjelent: Spectrum 2020. február 5., Fordította: Farkas János)

Huszonhetedik cikkfordításunk az autizmus terápiákban előforduló  placebo hatással foglalkozik, amik nemcsak az autizmussal élőknél, hanem szüleiknél is jelentkezhet, félrevezetve akár a klinikusokat is:

Placebo hatás az autizmus terápiákban (Írta: Erik Vance, Megjelent: Spectrum 2016 november, Fordította: Farkas János) 

Huszonnyolcadik cikkfordításunk a hollywood-i filmek autizmus ábrázolásának veszélyeivel foglalkozik.

Vigyázat! A hollywood-i autizmus filmek nem fedik le a teljes spektrumot! (Írta: Allison Singer  Megjelent : Spectrum 2017. november 7., Fordította: Farkas János) 

Huszonkilencedik cikkfordításunk az autizmussal élők mozgásproblémái és szociális nehézségeik közötti összefüggéssel  foglalkozik. 

Összefügghet-e az autizmussal élők mozgása a társas nehézségeikkel? (Írta: Nicholette Zeliadt  Megjelent: Spectrum 2017. május 31. Fordította: Farkas János) 

Harmincadik cikkfordításunk az autizmus tünetei és a vegetatív idegrendszer eltérő működése közötti kapcsolatról szól.

A szív titkai autizmusban (Írta: Daisy Yuhas  Megjelent: Spectrum 2019. október 9.  Fordította: Farkas János)

Harmincegyedik cikkfordításunk azokkal az árulkodó kommunikációs  jelekkel foglalkozik, amelyekből az átlagember másodpercek alatt észreveszi a „másságot”, sőt, olykor az autizmus diagnózist is ott helyben „felállítja”.

Az autizmus árulkodó jelei a kommunikációban ( Írta:   Lydia Denworth  Megjelent: Spectrum 2018. április 18  Ford.: Farkas János) 

Harminckettedik cikkfordításunk a szenzoros érzékenység zavarai és az autizmus közötti összefüggéssel foglalkozik.

Az érzékszervek érzékenysége autizmusban – és azon kívül (Írta: Sarah Deweerdt, Megjelent: Spectrum 2016. június 1., Fordította: Farkas János) 

Harmincharmadik cikkfordításunk ezt a körkérdést teszi fel szakembereknek és érintetteknek:

Sikeres autizmus terápia? Ez mit jelent? (Spectrum szerkesztőségi cikk, Megjelent: 2019. február 12. Ford.: Farkas János)

Harmincnegyedik cikkfordításunk egy sokáig elhanyagolhatónak hitt, ám nagyon is valós problémával kapcsolatos kutatásokkal foglalkozik:

Autizmus és függőség (Írta: Maia Szalavitz  Megjelent: Spectrum 2017. március 1.  Fordította: Farkas János)

Harmincötödik cikkfordításunk az autizmussal élők öregedésével együttjáró növekvő egészségi problémákról szól: 

Öregedés – autizmussal (Írta: Rachel Newer   Megjelent: Spectrum, 2020. március 18. Fordította: Farkas János)

Harminchatodik cikkfordításunk egy nagyon friss (2022.április) áttekintést ad az evidencia alapú autizmus terápiák evidencia problémáiról.

Mi a gond a bizonyíték alapú autizmus terápiák bizonyítékaival?  (Írta: Rachel Zamzow  Megjelent: Spectrum 2022. április 14.  Fordította: Farkas János) 

Harminchetedik cikkfordításunk azzal a rejtélyes, de közismert és általános kérdéssel foglalkozik, hogy:

Miért nem szereti sok autizmussal élő ember a gyengéd, „affektív” érintést? (Írta: Georg Musser  Megjelent: Spectrum 2019.május 29. Fordította: Farkas János)

Harmincnyolcadik cikkfordításunk két (vagy egy?) állapot diagnosztikai nehézségeivel foglalkozik:

Autizmus és/vagy ADHD? (Írta: Ricki Rusting  Megjelent: Spectrum 2018. február 7. Fordította: Farkas János)

Harminckilencedik cikkfordításunk egy súlyos dilemma kialakulásának hátterével foglalkozik:

Az autizmus születés előtti vizsgálatának problémái (Írta: Marta Zaraska Megjelent: Spectrum 2019. aug.14. Fordította: Farklas János)

Negyvenedik cikkfordításunk egy régi gyógyszer autizmus kezelésére történő használatára vonatkozó új kutatási eredményekkel foglalkozik

Reménykedhetünk-e a ketaminban? (Írta: Leto Sapunar  Megjelent: Spectrum 2022. június 29. Fordította: Farkas János)

Negyvenegyedik cikkfordításunk a repetitív viselkedések változásainak jellegzetességeivel foglalkozik:

Az ismétlődő viselkedések hullámszerű változásai(Írta: Peter Hess Megjelent: Spectrum 2021. szeptember 20. Ford.: Farkas János)

Negyvenkettedik cikkfordításunk egy nagyon befolyásos szülő véleménycikke egy új diagnózis bevezetésének szükségességéről:

Itt az ideje, hogy bevezessük a „mélyautizmus” diagnózisát! (Irta: Alison Singer, az Autism Science Foundation elnöke,  Megjelent: Spectrum 2022. október 27. Fordította: Farkas János)

Negyvenharmadik cikkfordításunk egy közismert és megcáfoltnak hitt elmélet újjászületéséről szól:

Tudatelmélet és autizmus: egy kutatási terület újjászületik (Írta: Angie Voyles Askham, Megjelent: Spectrum, 2022. április 8. Fordította: Farkas János)

Negyvennegyedik cikkfordításunk az egyik legnagyobb, és növekvő veszélyre hívja fel a figyelmet:

Autizmus és öngyilkosság (Írta:  Sarah Deweerdt, Megjelent: Spectrum 2014.július 31. Fordította: Farkas János)

Negyvenötödik cikkfordításunk ismét a „mélyautizmus” kérdésével foglalkozik.

Egy új bizottság definiálja a „mély autizmust”, és ajánlásokat tesz (Írta: Laura Dattaro Megjelent: Spectrum, 2021. december 6. Fordította: Farkas János)

Negyvenhatodik cikkfordításunk ismét a „mélyautizmus” diagnózisának szükségességével foglalkozik, de ezúttal az ezt ellenzők szempontjából: 

Itt az ideje, hogy elfogadjuk az autista szakértelmet (Írta: Susan Fletcher-Watson, Megjelent: Spectrum 2022. okt.28. Fordította: Farkas János)

Negyvenhetedik cikkfordításunk egy viszonylag új, terjedőben lévő beavatkozás gyakorlati tapasztalataival foglalkozik: 

Az ígéretes Early Start Denver Model terápia legújabb vizsgálata csak mérsékelt előnyöket igazol  (Írta: Anna Novogrodzki, Megjelent: Spectrum, 2019.március 14. Fordította: Farkas János )

Negyvennyolcadik cikkfordításunk egy olyan elképesztő problémára hívja fel a figyelmet, ami komolyan veszélyezteti az autizmus kutatás jövőjét.

Válaszúton az autizmus kutatás  1. rész (Írta:Brady Huggett Megjelent: Spectrum 2023.január 24. Fordította: Farkas János)

Negyvenkilencedik cikkfordításunk az előző fordítás  2.részét tartalmazza: az érem másik oldala.

Válaszúton az autizmus kutatás  2. rész (Írta:Brady Huggett Megjelent: Spectrum 2023.január 24. Fordította: Farkas János)

Ötvenedik cikkfordításunk az autizmus diagnózis gyorsabb megszerzésének lehetőségeivel foglalkozik:

A távdiagnosztika ígérete autizmusban (Írta: Lydia Denworth Megjelent: SPECTRUM, 2023.febr.15. Fordította: Farkas János)

Ötvenegyedik cikkfordításunk a magántőke bevonás ellentmondásos szerepével foglalkozik az autizmus ellátás területén

A magántőke tönkreteszi az autizmus ellátást (Írta: Vincent Strully Jr.Megjelent: Spectrum 2023. március 1. Fordította: Farkas János)

Ötvenkettedik cikkfordításunk arra keresi a választ, hogy

Mikor mondható sikeresnek egy autizmus terápia? (Írta: Claire Cameron, Megjelent: Spectrum 2019.febr.12. Fprdította: Farkas János)